پروژه های در دست اقدام

 • صنایع شهید ستاری - کنداستور هوایی
 • شرکت داروسازی مدی تک یس - کندانسور هوایی 60 تن
 • داروسازی فارابی اصفهان - کوئل فین پلیت - تعداد 4 دستگاه
 • تولید دارو در یافت اباد - مخزن هوای فشرده و کوئل حرارتی
 • پروژه حاج آقا تهرانی در شریعتی - منابع کوئلدار و منابع انبساط و مخازن ساخت در محل
 • وزارت امور دارایی و مالیاتی مسکن مهر استان تهران در پرند - تعدادی مخازن ذخیره آب
 • شرکت برنز در جاده مخصوص - مخازن ساخت در محل و منابع کوئلدار
 • شرکت محیا پروتئین در خرم دره زنجان و صالح آباد  - منابع کوئلدار - سختی گیر و منابع ذخیره آب
 • شرکت جهان کریستال در شهرک صنعتی شمس آباد - منابع ذخیره آب - منابع کوئلدار
 • مجتمع کوه نور در عبدل آباد - منابع کوئلدار - انبساط باز - ساخت درمحل
 • استخر امام علی (ع) در خلازیر - منابع کوئلدار و مبدل های حرارتی - مخزن ساخت در محل
 • بیمارستان امام رضا (ع) در اسلامشهر - منابع کوئلدار ،انبساط بسته
 • شرکت سرمایه گذاری مسکن -  منابع کویلدار و انبساط و مبدل
 • ایران خودرو دیزل -  مبدلهای حرارت آب به آب و استیل و کویلدار
 • شرکت واحد اتوبوسرانی تهران - منبع هوایی و زمینی کویلدار فیلتر شنی
 • فرودگاه مهراباد - کویلدار مبدل سختی گیر
 • دانشگاه علم و صنعت ایران - کویلدار مبدل سختی گیر انبساط بسته
 • دانشگاه شریف - کویلدار مبدل سختی گیر دیریتور زمینی و انبساط
 • شرکت نفت - منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر انبساط بسته
 • شرکت راه آهن -  منبع کویلدار و ساخت در محل 20000 لیتر
 • دانشگاه امام حسین - کویلدار مبدل فیلتر شنی زمینی انبساط
 • دانشگاه رودهن -  کویلدار سختی گیر مبدل انبساط
 • مسجد جمکران - منبع کویلدار انبساط
 • پروژه های مرقد امام خمینی -  منبع کویلدار انبساط مبدل
 • شرکت مترو -  کویلدار فیلتر شنی
 • کشتیرانی بندر انزلی - منبع زمینی مبدل برنجی و فیلتر شنی انبساط بسته
 • شرکت مخابرات ایران - کویلدار مبدل ایرسپراتور
 • سازمان راه و ترابری ایران - منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر
 • شرکت نیرو - 4 دستگاه مبدل طول 4 متر و سطح حرارت 500
 • شرکت ساویز - مبدل و کویلدار انبساط
 • تعاونی مسکن ناجا - منبع کویلدار و مبدل سختی گیر
 • سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر دیریتور
 • شرکت راه ویل ایران - منابع کویلدار و انبساط و مبدل
 • شرکت بر و الکترونیک - منابع کویلدار و انبساط مبدل
 • پروژه زلزله شناسی - کویلدار مبدل فیلتر شنی زمینی
 • پروژه های شهید محلاتی - کویلدار مبدل انبساط
 • پروژه شهید همت 404 واحدی یاس - کویلدارانبساط فیلتر شنی سختی گیر مخزن دفنی 50 متر
 • شرکت شهر سرای رضوان خلازیر - منبع زمینی کویلدار انبساط
 • دانشگاه پردیس قم - منابع کویلدار و مخزن سوخت سختی گیر
 • پروژه فرشیحیان همدان - منابع کویلدار سخت گیر
 • منابع دفاع دورد قمر بنی هاشم - مبدلهای حرارتی تعداد
 • پروژه هتل بزرگ تهران - مخازن کوئل دار
 • پروژه مجتمع مسکونی مهندس تربیت
 • پروژه مجتمع مسکونی مهندس افشار
 • مجتمع ورزشی شهرک شمس آباد - پروژه مخازن ذخیره آب
 • پروژه های مهندس خیرخواه
 • پروژه شرکت آب و بخار تهران - مخزن 50متر مکعبی
 • پروژه آقای دفتری -  مخزن ذخیره 60 متر مکعبی